Først skal alle knolde udtømmes således, at barnet får tynd afføring af type 6-7 ifølge Bristolskalaen.

Udtømningsbehandlingen er en højdosisbehandling, hvor formålet er at tømme tarmen for hård og gammel afføring. Der kan gå op til 24 timer, efter barnet har taget medicinen, til I ser en effekt. Børnene kan i forbindelse med udtømningen få mavekneb. Mavesmerterne forsvinder i takt med, at de hårde afføringsknolde blødgøres.

Det er vigtigt, at udtømningsbehandlingen fortsætter, indtil der er sikkerhed for, at barnet er helt udtømt. Barnet er helt udtømt:

  • Når der ikke kommer mere formet afføring
  • Når afføringen har ensartet konsistens
  • Når afføringen ikke er ildelugtende
  • Når barnet har haft afføring af type 6-7 på Bristolskalaen igennem et fuldt døgn

Er du i tvivl, bør du fortsætte et døgn mere med udtømning. Mangelfuld udtømning giver et dårligt behandlingsresultat, når man går over til vedligeholdelsesbehandling. Umiddelbart efter at udtømningsbehandlingen er startet, kan der forekomme tynd afføring. Den tynde afføring skal ikke give anledning til at reducere i macrogol eller macrogol junior dosis.

Nedenfor findes vejledende dosering af macrogol og macrogol junior til udtømning af børn mellem henholdsvis 2-11 år og 12-16 år. Der kan eventuelt rundes op til nærmeste hele brev.

Udtømning 2-11 år:

Vægt i kg.  Antal breve macrogol junior Antal breve macrogol
10 – 13 kg. 3 breve 1,5 brev
14 – 19 kg. 4 breve 2,0 breve
20 – 24 kg. 5 breve 2,5 breve
25 – 28 kg. 6 breve 3,0 breve
29 – 30 kg. 7 breve 3,5 breve
31 – 36 kg. 8 breve 4,0 breve
37 – 41 kg. 9 breve 4,5 breve
42 – 45 kg. 10 breve 5,0 breve
46 – 49 kg. 11 breve 5,5 breve
50 kg. og derover 12 breve 6,0 breve

Udtømning 12-16 år:

Vægt i kg. Antal breve macrogol
20 – 29 kg. 3 breve
30 – 39 kg. 4 breve
40 – 47 kg. 5 breve
48 – 55 kg. 6 breve
56 – 59 kg. 7 breve
60 kg. og derover 8 breve